Порядок сертификации и оценки соответствия

Роботи з оцінки відповідності Технічному регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №1194 від 30.12.2015 проводиться за модулями оцінки відповідності, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 797 «Модулі оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту».

Для складових оперативної сумісності Орган з сертифікації «MOTUS» може бути залучений для виконання процедур, визначених модулями СА1, СА2, CB, CD, CF, CH, CH1, CV.

Для підсистеми: залізничні вантажні вагони Орган з сертифікації «MOTUS» може бути залучений для виконання процедур, визначених модулями SB, SD, SF, SH1.

Оцінка відповідності проводиться на відповідність національним стандартам, що надають презумпцію відповідності Технічному регламенту.

Сертифікація проводиться за схемами:

-       сертифікація с обстеженням виробництва;

-       сертифікація з атестацією виробництва.

Сертифікація проводиться на відповідність будь-яким документам, визначених заявником.

Для проведення оцінки відповідності або сертифікації замовник надає до Органу з сертифікації «MOTUS» заявку.

Форму заявки на запит замовника надає Орган з сертифікації «MOTUS».

Роботи з оцінки відповідності або сертифікації проводяться на підставі господарських договорів.